Litir maidir le roghanna seirbhíse a fhágáil do scéim ranníocaíochtaí sainithe

Treoracha úsáide – litir roghanna fágála seirbhíse do scéim ranníocaíochtaí sainithe (DC).

  • Is éard atá sa doiciméad eiseamláireach faoi 'Comhad(Comhaid) Ghaolmhara' thíos litir shamplach maidir le roghanna fágála seirbhíse do scéim RS. Ní mór an t-eolas a chur in oiriúint don scéim/bhall ar leith agus b’fhéidir gur mhaith leat an leagan amach a leasú nó faisnéis bhreise a mheasann tú atá úsáideach don bhall a chur leis. 
  • I gcás ina n-úsáidtear figiúirí, is chun críocha léiriúcháin amháin iad.
  • Tá iarnótaí sa doiciméad eiseamláireach a thugann tuilleadh eolais don té atá ag ullmhú na litreach roghanna fágála seirbhíse. Déileálann siad seo le:

          – faisnéis atá le tabhairt i gcás ina mbeidh ordú coigeartaithe pinsin i bhfeidhm

          – treoir nár cheart a chur i láthair ach na roghanna atá ar fáil don chomhalta ar leith

          – an áiríonn luachálacha ranníocaíochtaí deonacha breise agus/nó aistrithe isteach

          – teorainneacha ama nach mór don chomhalta aistriú a iarraidh

          – má aistríodh aon mhéideanna gan toiliú an chomhalta

          – an luacháil réamh-mheastacháin.

Cé go measann an tÚdarás gur ullmhaíodh an litir shamplach seo maidir le roghanna fágála seirbhíse de réir na reachtaíochta ábhartha an 19 Nollaig 2014, ba cheart d’aon duine a ullmhaíonn litir roghanna fágála seirbhíse iad féin a shásamh go bhfuil an fhaisnéis a thugann siad ag comhlíonadh na gceanglas reachtaíochta is infheidhme.