Toimhdí réamh-mheastacháin ráiteas sochair phinsin

Éilíonn Rialachán 34(4) de Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Scéimeanna Pinsin Ghairme) 2021 ar an Údarás Pinsean treoir a fhoilsiú maidir le cinneadh a dhéanamh ar thoimhdí a úsáidtear i ráitis sochar pinsin.

Féadfaidh an tÚdarás an treoir seo a leasú nó a fhorlíonadh go tréimhsiúil.

Tá an treoir ar fáil faoi Chomhad(Comhaid) Ghaolmhara thíos.