díolúintí

Ní bhaineann táillí an Údaráis Pinsean leo seo a leanas:

 • Scéimeanna sochair bháis amháin
 • Scéimeanna ranníocaíochtaí deonacha breise (AVC).
 • I gcás gur bunaíodh scéim roimh 1 Eanáir 1993 agus go raibh comhalta gníomhach amháin aici ag tús na bliana scéime roimh bhliain na híocaíochta. Mar sin féin, má bhí níos mó ná ball gníomhach amháin ag an scéim don bhliain scéime ábhartha beidh táillí an Údaráis Pinsean dlite.

  Mar shampla: Scéim A a thosaigh roimh 1 Eanáir 1993:
  - tá ball gníomhach amháin aige don bhliain scéime 1 – níl aon táille i gceist
  - tá 2 bhall gníomhach aige don bhliain scéime 2012 – tá táille dlite don bheirt bhall gníomhach
  - tá ball gníomhach amháin aige don bhliain scéime 1 – níl aon táille i gceist

 • Scéimeanna Alt 52: Íocann scéimeanna earnála poiblí áirithe atá eisiata ó chur i bhfeidhm an chaighdeáin mhaoinithe (de bhua alt 52 d’Acht na bPinsean, 1990, arna leasú) 40% de na táillí atá dlite.
 • Pinsinéir nó comhaltaí iarchurtha
 • Ní chaithfidh scéim a reoitear nó a fhoirceanntar roimh a dáta athnuachana i mbliain féilire táillí a íoc don bhliain sin.

    Mar shampla: Is é 1 Meán Fómhair dáta athnuachana scéim ABC ach:
    – éireoidh sé reoite ar 10 Bealtaine – níl aon táille dlite don bhliain sin
    – éireoidh reoite an 20 Samhain – táillí dlite bunaithe ar líon na mball ar an dáta athnuachana sa bhliain roimhe sin.