Próiseas comhairliúcháin um athchóiriú agus simpliú DC

An 18 Iúil 2016, d’fhoilsigh an tÚdarás Pinsean páipéar comhairliúcháin ar athchóiriú agus simpliú na bpinsean príobháideacha maoinithe forlíontacha agus d’iarr sé aighneachtaí faoin 3 Deireadh Fómhair 2016. Tá an páipéar comhairliúcháin ar fáil faoi ‘Comhaid(Comhaid) Ghaolmhara’.