Clár poiblí de scéimeanna pinsean ceirde Eorpacha

Bhunaigh an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Ghairme (ÚEÁPC) clár poiblí de scéimeanna pinsean ceirde Eorpacha a fhoilsítear ar an láithreán gréasáin ÚÁPGE:

Áiríonn an clár seo faisnéis faoi scéimeanna pinsin na hÉireann a bhfuil 12 chomhalta gníomhacha nó níos mó acu agus comhaltaí iarchurtha.

Faoi dhlí na hEorpa, ceanglaítear ar an Údarás Pinsean, cosúil le gach rialtóir pinsean Eorpach eile, faisnéis a sholáthar do ÚÁPGE atá riachtanach le go bhféadfaidh ÚÁPGE a dhualgais a chomhlíonadh lena n-áirítear bunú an chláir phoiblí d’institiúidí thuas do sholáthar scoir ceirde.

Tá an t-eolas seo a leanas ar scéimeanna pinsean ceirde na hÉireann sa chlár poiblí (gan scéimeanna a bhfuil níos lú ná 12 chomhalta gníomhacha agus iarchurtha san áireamh):

  • Ainm na scéime,
  • Uimhir PB,
  • Dáta clárúcháin na scéime, agus
  • Stádas trasteorann.

Le haghaidh fiosrúcháin, déan teagmháil le: International@pensionsauthority.ie