Blianachtaí ceannasacha

Tugadh isteach blianachtaí ceannasacha in 2011. Is éard atá i mblianacht cheannasach ná conradh blianachta arna eisiúint ag cuideachtaí árachais ina bhfuil an íocaíocht ioncaim bhliantúil nasctha go díreach le híocaíochtaí faoi bhannaí arna n-eisiúint ag Éirinn nó ag aon Bhallstát eile den AE (ar a dtugtar bannaí tagartha). Ní féidir ach le hiontaobhaithe scéimeanna pinsean gairme (scéimeanna sochair shainithe agus ranníocaíochtaí sainithe) blianachtaí ceannasacha a cheannach. Tá CCanna d’iontaobhaithe ar bhlianachtaí ceannasacha ar fáil faoin rannán ‘CCanna ar phinsin’.

Ní mór do chuideachtaí árachais a bhfuil suim acu táirgí dá leithéid a thairiscint iad a bheith deimhnithe ag an Údarás Pinsean faoi alt 53B d’Acht na bPinsean.

Tá an fhoirm iarratais le go ndeimhneofar táirgí blianachta cuideachtaí árachais ar fáil thíos. Tá clár an Údaráis de bheartais blianachta ceannasacha ar fáil thíos freisin.