Alt 42 – Blianacht cheannasach agus banna ceannasach

Alt 42 treoir forordaítear an bealach ina bhféadfaidh an t-achtúire pinsin atá á n-íoc a luacháil le linn dó deimhniú cistiúcháin achtúireach agus/nó deimhniú cúlchiste caighdeánach maoinithe a chomhlánú, i gcás ina bhfuil bannaí ceannasacha agus/nó blianachtaí ceannasacha i seilbh scéime.