Alt 50 – Treoir fhorordaithe

Alt 50 treoir a fhorordaíonn na ceanglais nach mór d’iontaobhaithe cloí leo agus iarratas á dhéanamh acu chuig an Údarás Pinsean faoi alt 50 d’Acht na bPinsean.