Cáilíochtaí iontaobhaithe

Ceanglais maidir le cáilíochtaí iontaobhaithe

Ceanglaíonn alt 59A d’Acht na bPinsean ‘nach ngníomhóidh duine mar iontaobhaí ar scéim nó CBS iontaobhais mura bhfuil na cáilíochtaí agus an t-eolas ag an duine atá, mar aon le cáilíochtaí agus eolas na n-iontaobhaithe eile, leordhóthanach le chéile chun gach iontaobhaithe na scéime nó an CBS iontaobhais chun bainistíocht fhónta agus stuama na scéime nó an CBS iontaobhais sin a chinntiú'.

An Cód Cleachtais d'iontaobhaithe forálann sé nach mór, ar a laghad, iontaobhaí amháin ar a laghad ar an mbord iontaobhaithe nó stiúrthóir amháin ar a laghad de chuid iontaobhaí corparáideach aonair cúrsa atá liostaithe ar shuíomh Gréasáin an Údaráis Pinsean a bheith críochnaithe mar chúrsa a chomhlíonann na ceanglais reachtúla.

Measann an tÚdarás Pinsean go gcomhlíonann críochnú ceann amháin de na cúrsaí seo a leanas na riachtanais chomhcháilíochta agus eolais d’iontaobhaithe:

  • Institiúid Bainistíochta Pinsean na hÉireann (IIPM)

Clár Dlí agus Rialachais d'Iontaobhaithe (QPT). Tá tuilleadh sonraí ar fáil anseo.

Cúrsa idirlinne Ard-Chlár i Iontaobhaíocht Pinsean (QPT) tar éis an tArd-Dioplóma i mBainistíocht Pinsean (Coláiste Uí Ghríofa) a bhaint amach go rathúil. Tá tuilleadh sonraí ar fáil anseo.

  • Dlí-Chumann na hÉireann

Teastas Dlí-Chumann i nDlí na bPinsean & Iontaobhas Feidhmeach. Tá tuilleadh sonraí ar fáil anseo.

  • Cumann Árachais Saoil (LIA)

Deimhniú PTP i Iontaobhas Scéim Pinsin DC. Tá tuilleadh sonraí ar fáil anseo.

Tá faisnéis do sholáthróirí oideachais ar spéis leo a gcúrsa a bheith curtha san áireamh ar liosta an Údaráis de chúrsaí cáilíochta agus eolais iontaobhaithe ar fáil faoi Chomhaid(Comhaid) Ghaolmhara thíos.