Oiliúint iontaobhaithe

Caithfidh gach iontaobhaí oiliúint ábhartha a fháil laistigh de shé mhí óna gceapachán agus ar a laghad gach dhá bhliain ina dhiaidh sin. Ní mór go gclúdódh an oiliúint a dhéantar:

  • Acht na bPinsean agus na rialacháin a ghabhann leis,
  • dualgais agus freagrachtaí iontaobhaithe go ginearálta, faoi reachtaíocht pinsean, faoi fhorálacha pinsin an dlí teaghlaigh agus faoi ghníomhartha gaolmhara, faoin dlí coiteann agus faoi aon reachtaíocht ábhartha eile, agus
  • bainistiú éifeachtach ar scéim pinsin nó RAC iontaobhais.

Tacaíonn an tÚdarás le soláthar oiliúna cuí d’iontaobhaithe trí na nithe seo a leanas a fhoilsiú:

  • doiciméad ina leagtar amach na réimsí atá le clúdach ag oiliúint iontaobhaithe agus CCanna ar riachtanais oiliúna iontaobhaithe – féach Comhad(Comhaid) Gaolmhara thíos, agus
  • liosta oiliúnóirí cláraithe d’iontaobhaithe na scéimeanna pinsean ceirde atá ar fáil thíos. Tá an fhoirm iarratais le bheith i d’oiliúnóir cláraithe ar fáil faoi na 'Foirmeacha' alt seo.

Baineann ceanglais cháilíochta le boird iontaobhaithe freisin. Ar a laghad, caithfidh ar a laghad iontaobhaí amháin ar an mbord nó stiúrthóir amháin ar iontaobhaí corparáideach aonair cúrsa atá liostaithe ar shuíomh Gréasáin an Údaráis a bheith críochnaithe acu. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach ar an 'Cáilíochtaí iontaobhaithe' leathanach.