Inrochtaineacht

Aithníonn an tÚdarás Pinsean an tábhacht a bhaineann lena chinntiú go bhfuil ár suíomh inrochtana do chách agus tá sé tiomanta do rátáil AA a choinneáil de réir Threoirlínte Inrochtaineachta Inneachair Ghréasáin Chuibhreannas an Ghréasáin Dhomhanda (W3C). Tá sé mar aidhm ag an Údarás freisin cloí le Treoirlínte Inrochtaineachta TF an Údaráis Náisiúnta Míchumais.