Tuarascálacha staitisticí sochair shainithe

Foilsíonn an tÚdarás Pinsean tuarascáil ar staitisticí le haghaidh scéimeanna sochair shainithe (DB) a tiomsaíodh ó anailís ar Thuairisceáin Bhliantúla Sonraí Achtúireacha (AADRs).

Ceanglaíodh ar iontaobhaithe scéimeanna sochair shainithe (DB) atá faoi réir an chaighdeáin mhaoinithe mar atá leagtha amach san Acht AADR a chur faoi bhráid an Údaráis ó 2012. Áirítear san AADR sonraí faoi stádas scéime maidir le cibé an bhfuil sí reatha, reoite. nó i bhfoirceannadh agus leagann sé amach sócmhainní agus dliteanais na scéime. Maidir le sócmhainní scéime ní mór don achtúire miondealú na sócmhainní trasna cothromais, bannaí, réadmhaoine agus airgead tirim a thuairisciú. Déanann an tuarascáil rangú freisin ar na dliteanais thar bhallraíocht na scéime, arna miondealú de réir comhaltaí gníomhacha, iarchurtha agus comhaltaí scortha.

Foilsíonn an tÚdarás na sonraí seo chun cur leis an tuiscint ghinearálta ar thábhacht earnáil na bpinsean SS. Tá na tuarascálacha a foilsíodh go dtí seo le fáil thíos.