Alt 47 – Sócmhainn Theagmhasach

Alt 47 treoir maidir le sócmhainní teagmhasacha forordaítear na ceanglais nach mór do shócmhainn theagmhasach a shásamh chun í a áireamh mar acmhainn scéime chun a chinneadh an sásaíonn an scéim an caighdeán maoinithe nó cúlchiste an chaighdeáin mhaoinithe.