Alt 48A – Treoir Fhorordaithe

Forordaíonn treoir alt 48A na ceanglais maidir le hullmhú an ráitis achtúireach faoi alt 48A(1) agus iarratas na n-iontaobhaithe chuig an Údarás Pinsean faoi alt 48A(2) d'Acht na bPinsean.