Táillí scéime pinsin ghairme

Ní mór do scéimeanna pinsean gairme táille bhliantúil a íoc leis an Údarás Pinsean. 

Is féidir tuilleadh faisnéise maidir le conas a bhaineann táillí le grúpscéimeanna agus scéimeanna ball aonair, chomh maith le scéimeanna atá díolmhaithe ó tháillí a íoc, a fheiceáil ach an nasc ábhartha ar chlé a roghnú.