Alt 42 – Blianacht Fhlaitheasach & Banna Ceannasach

Forordaítear le treoir Alt 42 an bealach ina bhféadfaidh an t-achtúire pinsin atá in íocaíocht a luacháil agus deimhniú cistiúcháin achtúireach agus/nó deimhniú cúlchiste caighdeánach maoinithe á chomhlánú aige, i gcás ina bhfuil bannaí ceannasacha agus/nó blianachtaí ceannasacha i seilbh scéime.