Alt 34 – Íocaíochtaí Aistrithe

Leagann treoir Alt 34 amach na boinn tuisceana nach mór a úsáid agus íocaíocht aistrithe á ríomh ar bhonn caighdeánach.