Alt 47 – Gealltanas Fostóra

Alt 47 treoir maidir le gnóthais fostóra forordaítear an modh ina bhféadfaidh iontaobhaithe gealltanas neamhurraithe a áireamh mar acmhainn scéime chun a chinneadh an sásaíonn an scéim an cúlchiste caighdeánach maoinithe.