Comhdháil Chistí Pinsean na hEorpa

Dé Céadaoin 15 Samhain 2006: I dTreo Feithiclí Pinsin Pan-Eorpacha – An bhfuil an rialachán ceart á sheachadadh ag an Eoraip chun soláthar trasteorann pinsean san ionad oibre a chur chun cinn nó a éascú? – Cur i láthair Powerpoint le Anne Maher

Dé Céadaoin 15 Samhain 2006:I dTreo Feithiclí Pinsin Pan-Eorpacha – An bhfuil an rialachán ceart á sheachadadh ag an Eoraip chun soláthar trasteorann pinsean san ionad oibre a chur chun cinn nó a éascú? – Cur i Láthair Power Point le Anne Maher