Ról an Bhoird Pinsean agus Dualgais na nIontaobhaithe faoi Acht na bPinsean

Dé hAoine 19 Eanáir 2007: Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn – Ról an Bhoird Pinsean agus Dualgais na nIontaobhaithe faoi Acht na bPinsean – Cur i Láthair PowerPoint le Mary Hutch

Dé hAoine 19 Eanáir 2007: Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn – Ról an Bhoird Pinsean agus Dualgais na nIontaobhaithe faoi Acht na bPinsean – Cur i Láthair PowerPoint le Mary Hutch