Cur i Láthair ar Sheimineáir Chaighdeán Maoinithe an Bhoird Pinsean

Meitheamh 2012: Cur i Láthair ar Sheimineáir Chaighdeán Maoinithe an Bhoird Pinsean – cur i láthair Powerpoint le Grace Guy, Leas-Cheann Dlí agus Pat O’Sullivan, Comhairleoir Achtúireach

June 2012: Cur i Láthair ar Sheimineáir Chaighdeán Maoinithe an Bhoird Pinsean – cur i láthair Powerpoint le Grace Guy, Leas-Cheann Dlí agus Pat O’Sullivan, Comhairleoir Achtúireach