An tAthbhreithniú Pinsin Náisiúnta

Dé hAoine 5 Bealtaine 2006: Fóram na bPinsean – Caisleán Bhaile Átha Cliath – Cur i Láthair Power Point le Anne Maher – Príomhfheidhmeannach – An Bord Pinsean.

Dé hAoine 5 Bealtaine 2006: Fóram na bPinsean – Caisleán Bhaile Átha Cliath – Cur i Láthair Power Point le Anne Maher – Príomhfheidhmeannach – An Bord Pinsean.