Cur i láthair ag Comhdháil Bhliantúil IPASS 2013

Déardaoin 23 Bealtaine 2013: Cur i Láthair do Chumann Párolla na hÉireann (IPASS) – Rialáil Pinsean in Éirinn – cur i láthair Powerpoint le David Malone, Ceann Oibríochtaí.

Déardaoin 23 Bealtaine 2013: Cur i Láthair do Chumann Párolla na hÉireann (IPASS) – Rialáil Pinsean in Éirinn – cur i láthair Powerpoint le David Malone, Ceann Oibríochtaí.