An Treoir IORPs agus Ról an Bhoird Pinsean

Cur i láthair a rinne Anne Maher ag Seimineár an Ionaid Dlí Tráchtála UCD: “Cistí Pan-Eorpacha Pinsin: An Treoir IORPS – Deiseanna d’Éirinn”.

Cur i láthair a rinne Anne Maher ag Seimineár an Ionaid Dlí Tráchtála UCD: “Cistí Pan-Eorpacha Pinsin: An Treoir IORPS – Deiseanna d’Éirinn”.