Cur i láthair ag Comhdháil Bhliantúil DC an IAPF

Déardaoin 12 Bealtaine 2011: Cur i Láthair do Chomhdháil Bhliantúil DC an IAPF – Cur i láthair Powerpoint le Mary Hutch, Ceann na Rialála

Déardaoin 12 Bealtaine 2011: Cur i Láthair do Chomhdháil Bhliantúil DC an IAPF – Saincheisteanna riaracháin ón Rialtóir – cur i láthair Powerpoint le Mary Hutch, Ceann na Rialála.