Cur i láthair don Chomhairliúchán ar threoirlínte bainistíochta airgeadais do scéimeanna SS

Dé Céadaoin 10 Meán Fómhair 2014: Cur i Láthair don Fhóram Comhairliúcháin Phoiblí ar na treoirlínte bainistíochta airgeadais le haghaidh scéimeanna sochair shainithe. Cur i láthair Powerpoint ag Brendan Kennedy, an Rialtóir Pinsean, agus Pat O'Sullivan, Ceann na Seirbhísí Maoinithe agus Achtúireacha.

Dé Céadaoin 10 Meán Fómhair 2014: Cur i láthair don Fhóram Comhairliúcháin Phoiblí ar na treoirlínte bainistíochta airgeadais do scéimeanna sochair shainithe. Cur i láthair Powerpoint ag Brendan Kennedy, an Rialálaí Pinsean, agus Pat O'Sullivan, Ceann na Seirbhísí Maoinithe agus Achtúireacha.