Seimineár Údarás na bPinsean Cur i Láthair Powerpoint ar Phleananna Athchóirithe Pinsean

Dé Céadaoin an 27 Eanáir 2016: Cur i láthair ar phleananna Athchóirithe Pinsean – cur i láthair PowerPoint le Brendan Kennedy – An Rialtóir Pinsean, Mary Hutch – Ceann Polasaí, Grace Guy – Ceann an Dlí.

Dé Céadaoin an 27 Eanáir 2016: Cur i láthair ar phleananna Athchóirithe Pinsean – cur i láthair PowerPoint le Brendan Kennedy – An Rialtóir Pinsean, Mary Hutch – Ceann Polasaí, Grace Guy – Ceannasaí Dlí.